5 pijlers

om een topteam te smeden

De vijf pijlers hiernaast gebruiken we als basis om te kijken hoe er binnen uw bedrijf samen gewerkt wordt en waar de volgende verbeterstappen gezet kunnen worden.

Op basis van de wijze waarop een team nu functioneert zal gebruik worden gemaakt van diverse tools, zoals de drama-driehoek, situationeel leiderschap, etc. om uiteindelijk de top van de piramide te bereiken.

Situationeel leiderschap

zet mensen in hun kracht

Om effectief leiding te geven moet men de stijl van leidinggeven afstemmen op de medewerker – een beginner stuur je immers anders aan dan een ervaren kracht. Vertrekpunt daarbij is het ontwikkelingsniveau van de medewerker per taak van waaruit de leidinggevende een passende stijl van leidinggeven kiest.

Effectieve besluitvorming

en betrokkenheid

De sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) helpt organisaties betere besluiten te nemen die sneller worden uitgevoerd. Kennis van deze methode wordt door ons ingezet om te zorgen voor een open en gestructureerde vorm van besluitvorming. Hierbij kun je denken aan:

  •  Een open verkiezing bij het vormen van een werkgroep, kiezen van een vertegenwoordiger etc.
  • Een vergadertechniek, waarbij wordt besloten op basis van consent.
    Je hoeft het niet helemaal met een besluit eens te zijn om je consent te kunnen geven. Zolang je bezwaren maar niet overwegend zijn.
  • Andere wijze van medezeggenschap

Samen werken én samenwerken is noodzakelijk om uw klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen.