QRM

It’s about TIME

In de eerste 10 jaar na de publicatie van Rajan Suri’s mijlpaalboek Quick Response Manufacturing, zijn de innovatieve uitgangspunten van QRM met indrukwekkende resultaten bij vele bedrijven, groot en klein, in uiteenlopende bedrijfstakken bewezen. Na een tiental jaren QRM workshops gegeven te hebben aan leidinggevenden, heeft Suri een duidelijke, beknopte en toegankelijke methode ontwikkeld om de QRM strategie samen te vatten in vier principes:

  • DE KRACHT VAN TIJD — de enorme impact die tijd heeft op uw gehele onderneming
  • SYSTEEMDYNAMIEK — begrijpen hoe interacties tussen orders en bronnen invloed hebben op tijd om betere beslissingen te nemen over capaciteit en seriegroottes
  • ORGANISATIESTRUCTUUR — hoe uw organisatie te organiseren om doorlooptijd te reduceren
  • BEDRIJFSBREDE AANPAK — QRM is niet alleen een strategie voor de werkvloer, maar voor de hele onderneming inclusief werkvoorbereiding, planning, inkoop, verkoop en productontwikkeling

Nieuwe cases over QRM implementaties in It’s About Time verduidelijken hoe QRM niet alleen de levertijd vermindert maar ook de kwaliteit verbetert, bedrijfskosten vermindert en het mogelijk maakt voor bedrijven om een substantieel marktaandeel te verkrijgen. Dit verklaart waarom fabrikanten in hoogontwikkelde landen de QRM strategie kunnen gebruiken om met lagelonenlanden te kunnen concurreren. Bovendien geeft het bruikbare suggesties voor het implementeren van QRM, inclusief de financiële administratie, een nieuwe baanbrekende aanpak voor kostentoewijzing en een stapsgewijs proces voor implementatie.

Dit is LEAN

De oplossing voor de efficiency paradox

500 keer snellere zorg!

In het boek worden twee vormen van zorg geschetst; twee vrouwen met dezelfde soort klachten worden doorgestuurd naar twee verschillende ziekenhuizen en komen in de medische molen terecht. Lees hoe groot het effect kan zijn van een LEAN-organisatie.

‘Dit is Lean’ beschrijft op een heldere en toegankelijke manier de essentie van Lean en daarmee de filosofie van Toyota. ‘Dit is Lean’ is een bestseller in Zweden.

‘Dit is Lean’ legt de paradox bloot tussen het denken in efficiency (efficiency van mensen en machines) versus het denken in flow, doorstroming. Wanneer je processen vanuit de klant bekijkt, dan kom je altijd tot de conclusie dat de klant een snelle doorstroming van het proces vraagt. Hij/zij wil zijn product of dienst namelijk zo snel mogelijk geleverd krijgen. En toch zijn wij daar als ‘leverancier’ niet altijd mee bezig omdat wij ons focussen op de interne efficiency.

Modig en Ahlström hebben nu inzichtelijk gemaakt, welke weg je moet bewandelen om het maximale uit je organisatie te halen, en in dit boek wordt deze handelswijze op een toegankelijke manier uitgelegd en beschreven. Het maakt tevens korte metten met het containerbegrip Lean, door de essentie van deze filosofie bloot te leggen.

Het Doel

Al dertig jaar een internationale managementbestseller! Het Doel heeft het managementdenken in de westerse wereld veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift Fortune uitgeroepen tot “goeroe van de industrie”. Door Business Week uitgeroepen tot “genie”.

In een spannend detectiveverhaal vecht Alex Rogo voor het behoud van zijn bedrijf. Met hulp van een oud studievriend slaagt hij erin om conventionele denkwijzen aan de kant te schuiven. Op deze manier handelt hij op een originele manier. Elk proces blijkt beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling belemmeren. Het verhaal verklaart de basisprincipes van de beperkingentheorie. Dit is de Theory of Constraints, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt.

Al meer dan zes miljoen exemplaren wereldwijd verkocht!

Eliyahy Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen economen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.

Het QRM pocketboek

De ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van de klant noodzaken bedrijven om de steeds sneller wijzigende klantwens centraal te stellen. Kenmerkt uw proces zich door een grote variatie in producten of diensten? En zijn uw series klein, of worden ze steeds kleiner, en loopt de routing per product in uw organisatie steeds verschillend? Dan is Quick Response Manufacturing (QRM) de oplossing om uw processen te stroomlijnen.

QRM heeft net als Lean Manufacturing een sterke focus op het terugdringen van doorlooptijd in combinatie met het verbeteren van de samenwerking in de keten. Dit gebeurt door het vormen van cellen, het terugdringen van files in uw proces en het betrekken van alle disciplines binnen uw onderneming. Met als resultaat een flexibele, verspillingsvrije organisatie die snel inspeelt op de steeds sneller veranderende klantwens.

De auteurs
Hans Gerrese en Eric Hengst hebben beiden een jarenlange achtergrond in procesverbetering vanaf de werkvloer, geïnitieerd door Lean Manufacturing en Theory of Constraints. In 2006 zijn zij in contact gekomen met QRM en hebben ze gezien dat dit de oplossing is voor bedrijven die geen massaproductie voeren. Na 7 jaar ervaring opgedaan te hebben in het trainen, opleiden en implementeren van QRM brengen ze met dit handzame boekje een uniek en zinvol naslagwerk over QRM op de markt.

Lean Manufacturing

Handboek voor resultaat en kennis

8e druk Lean Handboek met een nieuw model voor succesvolle invoering van een Lean Cultuur en natuurlijk veel technieken en methoden. Met een basis van onderzoek bij meer dan 200 organisaties biedt dit een overzicht voor verbeteren bij bouw, zorg, industrie en administratieve organisaties.

De 5 frustraties van teamwork

Hoe je ervoor zorgt dat samenwerken leuk blijft

Patrick Lencioni dringt in dit verhaal door tot de kern van samenwerking in teams. De hoofdpersoon van deze leiderschapsparabel, Catherine Peterson, ziet zich als ceo voor de taak gesteld een team te leiden dat onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties waarmee die de samenwerking saboteren: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken. Lencioni laat in dit sympathieke verhaal zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe je ze achter je kunt laten. Een boek met een krachtige boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.

Wie heeft mijn kaas gepikt

Omgaan met verandering

Ziet u een verandering als een uitdaging of wordt u erdoor verlamd? De vier personages in ‘Wie heeft mijn Kaas gepikt?’ van Spencer Johnson worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen; elk reageert anders als zijn Kaas plotseling op is. Die Kaas is een metafoor voor wat we in het leven nastreven en waaraan we ons hechten: een interessante baan, een warme relatie, geld, een eigen huis, gezondheid, spiritueel evenwicht…

Hebben we onze Kaas gevonden, dan is de neiging groot ons eraan vast te klampen. Maar de Kaasvoorraad is niet onuitputtelijk: een bedrijf reorganiseert, een partner gaat ervandoor, ziekte slaat toe – zekerheden ontvallen ons.

Johnson laat zien wat voor angsten verandering teweegbrengt, hoe u die met succes kunt overwinnen en hoe u uit verandering nieuwe kansen schept. Wereldwijd werden van deze klassieker 26 miljoen exemplaren verkocht in 37 talen.

Onze ijsberg smelt

Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden

De auteurs, hoogleraar aan Harvard en trainer, vertellen een fabel over pinguïns om het gesprek over moeilijke veranderingen in organisaties te faciliteren. Het verhaal gaat over een pinguïnkolonie, die in haar voortbestaan wordt bedreigd, omdat hun leefomgeving, de ijsberg, smelt. Na ontdekking hiervan gaat een leidinggevend team aan de slag om in samenwerking met andere pinguïns een overlevingsstrategie uit te denken en uit te voeren. Ze kijken de leefwijze van een zeemeeuw af en worden een nomadenkolonie, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van een stabiele ijsberg. De voordelen van deze fabel zijn de herkenbare situaties, de gemeenschappelijke nieuwe taal en de impliciete aandacht voor logica, communicatie, initiatief en actie. Hiermee geeft Kotter zijn veranderaanpak concreet handen en voeten. Een ruime letter- en regelafstand en bij het verhaal passende tekeningen in kleur van de pinguïns verhogen de leesbaarheid. Het boek is bestemd voor mensen die door middel van het samen lezen van deze fabel, willen samenwerken aan oplossingen die ze niet alleen kunnen realiseren.

Situationeel Leiderschap II en de One Minute Manager

Help je medewerkers zichzelf te ontwikkelen en vergroot je effectiviteit

‘Situationeel leiderschap II en de One Minute Manager’ is een echte Blanchard: een goed uitgewerkt, toepasbaar model verteld in de vorm van een makkelijk leesbare parabel. Een ondernemer komt bij de One Minute Manager met een probleem: ze heeft het gevoel dat ze alles zelf moet doen en niets aan haar medewerkers over kan laten. De One Minute Manager helpt haar inzien dat je met situationeel leiderschap elke medewerker kunt geven wat hij of zij nodig heeft om taken zelf goed te kunnen uitvoeren. Deze 24ste druk is herzien en aangevuld.

Projectmanagement

Projectmatig werken in de praktijk

Er zijn projecten in vele soorten en maten. Dit goed geschreven boek gaat in op het projectmatig werken en de aansturing daarvan. In het eerste deel van dit boek, dat bijzonder geschikt is voor het beroepsonderwijs, wordt ingegaan op de theorie van het projectmanagement, maar met oog voor vragen vanuit de praktijk. Het gaat bijvoorbeeld in op de fasering van projecten, de diverse organisatievormen, de positie van de projectleider en projectleden, besluitvorming en planning. Het tweede deel gaat over projectaanpak en hulpmiddelen, zoals vergaderen, het schrijven van rapporten, het verzorgen van presentaties e.d. Het boek bevat talloze handige, gekleurde schema’s en ieder hoofdstuk wordt afgesloten met nuttige opdrachten, waarmee de student de leerstof nog eens kan oppakken. Het fraaie boek, geschreven door een bekwaam docent uit het beroepsonderwijs, geeft een uitstekende inleiding tot de materie. Het boek wordt ondersteund door een specifieke website van de uitgever. In een van de bijlagen zit een goed bruikbare tool op het gebied van risicomanagement.

Start with Why

How great leaders inspire everyone to take action

Waarom zijn sommige mensen en organisaties inventiever, baanbrekender en succesvoller dan anderen? En waarom kunnen ze hun succes steeds weer herhalen? In het bedrijfsleven gaat het niet om wat je doet: het gaat om waarom je het doet. Begin met Waarom analyseert leiders als Martin Luther King Jr. en Steve Jobs, en ontdekt dat zij allemaal op dezelfde manier denken – ze begonnen allemaal met een waarom. Simon Sinek legt het kader uit dat bedrijven nodig hebben om voorbij wat ze doen en hoe ze dat doen te gaan, en om de belangrijkere vraag te stellen – waarom? Waarom doen we wat we doen? Waarom bestaan we? Leren om deze vragen te stellen kan de geheimen van inspirerend zakendoen ontgrendelen. Sinek legt uit wat er écht nodig is om mensen te leiden en te inspireren, en hoe iedereen dat kan leren.

Een perfect boek voor iedereen met een leidinggevende functie. In Begin Met Waarom wordt beschreven hoe je als leider mensen kan inspireren om actie te ondernemen.

Business model generatie

Een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers

Hoe kunnen we visionaire ideeën omvormen tot game changing businessmodellen die het establishment uitdagen – of het establishment verjongen als wijzelf de gevestigde orde zijn?

Business Model Generatie is een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers die verouderde bedrijfsmodellen op de schop willen nemen om de ondernemingen van de toekomst te ontwerpen. Voorbeelden van nieuwe ontwrichtende bedrijfsmodellen die het concurrentielandschap volledig veranderen zijn er inmiddels ruimschoots. Echter vaak worden ze nog niet begrepen.

Business Model Generatie beschrijft krachtige, eenvoudige en geteste hulpmiddelen waarmee u deze bedrijfsmodellen leert begrijpen, ontwerpen, en implementeren.

Toelichting foto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit semper nulla, eu vulputate metus. In enim felis, fringilla vel nisl ut, accumsan viverra justo. Duis accumsan erat at tortor sodales pharetra.

Template 2

Tekst rechts, foto links

<< Nog naar het Nederlands vertalen >>

Long waits, dissatisfied customers, inefficient processes, overworked staff and quality problems are examples of real challenges facing Swedish companies and organizations today. This is Lean argues that the root cause of the problems is sub-optimised operations. The authors Pär Åhlström and Niklas Modig present the idea of the efficiency paradox, which suggests that we have a false view of efficiency.

In sub-optimised operations we focus on the efficiency of the various parts instead of seeing the big picture. This leads to what we often refer to as tunnel vision, and which the book describes as the efficiency paradox. When companies and organizations become more streamlined, we feel that we are efficient, even though we are in fact extremely inefficient. It creates what the book describes as “effective islands”, and many of the problems that companies and organizations experience is created between these islands. If we do not see the big picture we do not understand what real efficiency is.

This is lean presents a new form of efficiency: flow efficiency. Instead of focusing on individual business functions, the focus is on the flow efficiency of customer needs. Seeing the big picture means that many problems can be avoided and eliminated. Customer experience is improved by shortening queues, freeing up capacity, creating more efficient processes and improving quality. There are huge gains to be realized by looking at efficiency in a new way.

This is lean is now translated into English, Norwegian and Danish and has since its launch in October 2011, sold over 50,000 copies (including the first edition of What is Lean?).

QRM

It’s about TIME

In de eerste 10 jaar na de publicatie van Rajan Suri’s mijlpaalboek Quick Response Manufacturing, zijn de innovatieve uitgangspunten van QRM met indrukwekkende resultaten bij vele bedrijven, groot en klein, in uiteenlopende bedrijfstakken bewezen. Na een tiental jaren QRM workshops gegeven te hebben aan leidinggevenden, heeft Suri een duidelijke, beknopte en toegankelijke methode ontwikkeld om de QRM strategie samen te vatten in vier principes:

  • DE KRACHT VAN TIJD — de enorme impact die tijd heeft op uw gehele onderneming
  • SYSTEEMDYNAMIEK — begrijpen hoe interacties tussen orders en bronnen invloed hebben op tijd om betere beslissingen te nemen over capaciteit en seriegroottes
  • ORGANISATIESTRUCTUUR — hoe uw organisatie te organiseren om doorlooptijd te reduceren
  • BEDRIJFSBREDE AANPAK — QRM is niet alleen een strategie voor de werkvloer, maar voor de hele onderneming inclusief werkvoorbereiding, planning, inkoop, verkoop en productontwikkeling

Nieuwe cases over QRM implementaties in It’s About Time verduidelijken hoe QRM niet alleen de levertijd vermindert maar ook de kwaliteit verbetert, bedrijfskosten vermindert en het mogelijk maakt voor bedrijven om een substantieel marktaandeel te verkrijgen. Dit verklaart waarom fabrikanten in hoogontwikkelde landen de QRM strategie kunnen gebruiken om met lagelonenlanden te kunnen concurreren. Bovendien geeft het bruikbare suggesties voor het implementeren van QRM, inclusief de financiële administratie, een nieuwe baanbrekende aanpak voor kostentoewijzing en een stapsgewijs proces voor implementatie.

Template 3

Tekst en foto midden gecentreerd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit semper nulla, eu vulputate metus. In enim felis, fringilla vel nisl ut, accumsan viverra justo. Duis accumsan erat at tortor sodales pharetra.

Template 4

Om de pagina te breken